پست های برچسب زده شده با بانه


شهروند-خبرنگار

فعالان مدنی بانه، در انتظار پاسخ شورا و شهردار:
نصب غیرقانونی ترانس های برق در پیادروهای بانه

درصحن- شوراها- سلنا کریمی: نصب غیرقانونی ترانس های برق مجتمع های تجاری در پیاده رو، اعتراض گسترده فعالان مدنی بانه را در پی داشته است. …

بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
شهروند-خبرنگار

اهالی بانه از اعضای شورای شهرشان می گویند:
شهردار غیربومی و وعده های برزمین مانده منتخبین

درصحن-شوراها- نیلوفر عثمانی: شعارها و وعده های اعضای کنونی شورای شهر بانە تا چە حد بە تحقق پیوستە است؟ طبیعی است کە کاندیداها برای رسیدن …

بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
Share