درصحن-شوراها: بررسی نتایج انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر در استان هرمزگان نشان می دهد که سهم زنان از کرسی شوراهای شهر، حدود ۶ درصد است. استان هرمزگان با ۴۳ شهر، جمعا ۲۲۳ کرسی در شورای شهرها دارد که ۲۱۰ کرسی آن به مردان و تنها ۱۳ کرسی آن به زنان تعلق گرفته است.

شهر بندرعباس بعنوان بزرگترین شهر و مرکز استان هرمزگان، تنها ۲ کرسی از ۱۱ کرسی اش به زنان تعلق گرفته است. فاطمه جراره که در شورای چهارم بندرعباس نیز حضور داشت در این انتخابات بعنوان نفر اول برگزیده شد. علاوه بر او فرزانه آرامش نیز به شورای پنجم بندرعباس راه یافت تا شورای این بندر دو عضو زن داشته باشد.

در میان شهرهای بزرگ استان هرمزگان، شهر میناب نیز ۲ عضو زن در شورا دارد. مردم این شهر دو کرسی از ۷ کرسی شورا را به زنان سپرده اند تا از این جهت بالاترین درصد حضور زنان در شوراهای شهرهای استان را دارا باشند.

۹ شهر کوچک استان نیز هر کدام یک کرسی از پنج کرسی خود را به زنان سپرده اند.

در میان اعضای علی البدل تعدادی از شهرهای این استان نیز زنانی حضور دارند که  برای ورود به صحن شورا باید منتظر تغییر و تحولات آتی باشند.

اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان هرمزگان به این شرح است:

اسامی شهرهاتعداد کرسی هامردان شورازنان شورااسامی زنان راه یافته به شورای پنجم
1بندرعباس1192فاطمه جراره
فرزانه آرامش
2میناب772ندا جهانگیری
عصمت درخشی
3گوهران550-
4کوشکنار541فاطمه راشدی
5فین550-
6تازیان پایین541مهین ربیعی
7تخت550-
8قلعه قاضی550-
9سرگز550-
10درگهان550-
11رودان541منیژه امیرزاده
12دشتی550-
13کوهستک550-
14قشم550-
15بندرلنگه541فاطمه شریفی آزاد
16بندرجاسک550-
17ابوموسی541مرجان بردبار منش
18تیرور550-
19پارسیان550-
20بستک550-
21هشتبندی550-
22حاجی آباد550-
23جناح550-
24لمزان550-
25سیریک550-
26کیش541بدریه بحرینی
27هرمز550-
28سندرک541حوصله وفایی
29گروگ550-
30سوزا550-
31کنگ541مریم حاجی پور
علی البدل: فرزانه حسن زاده، آسیه آذری
32چارک550-
33خمیر541فاطمه آغال
34سردشت550-
40دهبارز550-
41فارغان550-
42بیکاه550-
43زیارت علی550-