درصحن-شوراها: بررسی نتایج انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر در استان قم نشان می دهد که سهم زنان از کرسی شوراهای شهر، صفر درصد است. استان قم با ۶ شهر، جمعا ۳۸ کرسی در شورای شهرها دارد که هر ۳۸ کرسی به مردان تعلق گرفته است.

در هیچ شهری در استان قم زنی به شورا راه نیافته است. در ۶ شهر بزرگ و کوچک قم، تنها ۴ زن به عضویت علی البدل شورا درآمده اند و برای ورود به صحن شورا باید منتظر تغییر و تحولات آتی باشند. مردم شهر قم زینب موحدی و نرجس نیازمند را به عنوان عضو علی البدل برگزیده اند. در شهر جعفریه نیز زهرا اسکندری و در شهر دستجرد مریم حیدری دستجردی به عضویت علی البدل شورا در آمده اند تا تمامی شوراها در استان قم مردانه دوره پنجم را آغاز کنند.

اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان قم به این شرح است:

اسامی شهرهاتعداد کرسی هامردان شورازنان شورااسامی زنان راه یافته به شورای پنجم
۱قم۱۳۱۳۰علی البدل:
زینب موحدی
نرجس نیازمند
۲قنوات۵۵۰-
۳جعفریه۵۵۰علی البدل:
زهرا اسکندری
۴دستجرد۵۵۰علی البدل:
مریم حیدری دستجردی
۵سلفچگان۵۵۰
۶کهک۵۵۰