درصحن- شوراها: دادستان تهران از برگزاری قریب الوقوع جلسه محاکمه افشاء کنندگان پرونده املاک نجومی شهرداری تهران خبر داده و گفته: پرونده یاشار سلطانی ناشر خبر املاک نجومی برای تعیین وقت به دادگاه رفته و محاکمه بزودی انجام می شود و روزهای هشتم، نهم و دهم مردادماه نیز برای رسیدگی به پرونده احمد حکیمی پور به اتهام انتشار اسناد سازمان بازرسی کل کشور تعیین شده است. به گفته دولت آبادی، حکیمی پور متهم است که اسناد املاک نجومی را به یاشار سلطانی سردبیر و مدیر سایت معماری نیوز داده است.

واگذاری مغادیر زیادی از املاک شهرداری تهران به افرادی در داخل و خارج مجموعه شهرداری با تخفیف های غیرمتعارف، به پرونده املاک نجومی مشهور شده و قالیباف شهردار تهران، متهم ردیف اول این پرونده است.

اعلام زمان رسیدگی به پرونده افشاء گران فساد روی داده در واگذاری املاک شهرداری به اشخاص حقیقی، نشان می دهد که محاکمه افشاگران به نسبت محاکمه فاسدان در اولویت است. یاشار سلطانی پیش از این به دلیل افشای خبر فساد شهرداری تهران در بازداشت بود. محمد باقر قالیباف شهردار تهران، پیش از این در جلسه علنی شورای شهر حداکثر تخلف صورت گرفته در این پرونده را حدود ۵-۶ میلیارد تومان عنوان کرد حال آنکه منتقدان معتقدند حجم تخلف بسیار بیشتر از این عدد است.

برخی از اعضای شورای چهارم تهران در این پرونده متهم به دریافت ملک با تخفیف ویژه شده اند.

یاشار سلطانی و احمد حکیمی پور در حالی به اتهام انتشار اسناد سازمان بازرسی کل کشور متهم شده اند که قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران تصویب و ابلاغ شده است.