در صحن: صبح امروز سید حسین موسوی نسب با حضور در استان داری قم عنوان جوانـترین کاندیدای مجلـس خبرگان رهبری رابه خود اختصاص داد.وی که 26 سال دارد قصد دارد به عنوان نماینده مردم استان ایلام در این مجلس حاضر شود