درصحن- شوراها: انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران که از سال ۱۳۷۷ به نظام انتخاباتی کشور اضافه شد در حالی قرار است پنجمین دوره آن در ۲۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ برگزار شود که پیش از این با استقبال گسترده مردم همراه بوده است. براساس آمار اعلامی ستاد انتخابات کشور، انتخابات دوره سوم شوراها با مشارکت ۶۴.۸۳ درصدی، پرشورترین و انتخابات دوره دوم شوراها با مشارکت ۴۹.۹۶ درصدی کم رونق ترین تجربه شهروندان ایرانی در انتخابات شوراهای شهر و روستا بوده است.

 

جدول میزان مشارکت شهروندان در انتخابات شوراهای شهر و روستا:

تعداد کاندیداها درصد مشارکت تعداد شرکت کنندگان واجدین شرایط تاریخ برگزاری
336,138 64.42% 23,668,739 36,739,982 ۷/۱۲/۷۷ دوره اول
218,957 49.96% 20,235,898 40,501,783 ۹/۱۲/۸۱ دوره دوم
247,759 64.83% 28,199,903 43,500,000 ۲۴/۹/۸۵ دوره سوم
259,664 62.65% 31,627,704 50,483,192 ۲۴/۳/۹۲ دوره چهارم

انتخابات دوره پنجم شوراها، در تاریخ ۲۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ برگزار می شود در این دوره از انتخابات ۵۶ میلیون و ۲۱۷ هزار نفر (آمار تقریبی) واجد شرکت در انتخابات هستند.

 

شهر تهران

مشارکت شهروندان تهرانی در انتخابات شورای شهر،‌ بجز انتخابات دوره دوم که تحریم گسترده همراه شد، تفاوت معناداری با میزان مشارکت در کل کشور نداشته است هرچند میزان مشارکت شهروندان تهرانی همواره پایین تر از سطح کشوری بوده است. مهدی چمران رئیس فعلی شورای شهر تهران با سه دوره حضور و کسب ۶۵۵ هزار و ۷۶۶ رای (دوره سوم) تاکنون بیشترین رای تهرانی ها برای ورود به شوراها را از آن خود کرده است و  خانم مهنوش معتمدی آذر در انتخابات دوره دوم با ۸۵ هزار و ۸۳۹ رای معادل ۱۶ درصد واجدین شرکت در انتخابات، توانسته به عنوان عضو اصلی وارد شورای شهر تهران شود.

 

جدول میزان مشارکت مردم تهران در انتخابات شوراها:

تاریخ برگزاری واجدین شرایط تعداد شرکت کنندگان درصد مشارکت آراء نفر اول و آخر
دوره اول ۷/۱۲/۷۷ حدود

3,500,000

1,480,275 حدود

۴۰٪

عبدالله نوری 588,633
سیدمحمد غرضی  192,211
دوره دوم ۹/۱۲/۸۱ حدود
۴ میلیون
562,522 13% مهدی چمران 192,716
مهنوش معتمدی‌آذر 85,839
دوره سوم ۲۴/۹/۸۵ حدود

۴ میلیون و ۵۰۰ هزار

1,656,558 حدود

۴۰ درصد

مهدی چمران 603,766
حبیب کاشانی 197,284
دوره چهارم ۲۴/۳/۹۲ 5,500,000 2,786,3000 50.66% مهدی چمران

566,614
مهدی مفتح

114,439

هیات اجرایی و نظارت چهارمین دوره انتخابات شوراها در شهر تهران صلاحیت حدود ۴۰۰ کاندیدا را رد و صلاحیت ۱۷۸۵ کاندیدا را تایید کردند. نظارت بر این دوره از انتخابات با نمایندگان مجلس نهم با ترکیبی یک دست اصولگرا بود.

https://www.moi.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=3c8de7b0-fb50-4e39-924f-d74c2451a4fa

منبع: ستاد انتخابات کشور