شهر من شورای من: شورای شهر آرهوس در دانمارک برگزاری کلاس های شنا ویژه زنان را در این شهر ممنوع کرده است. این کلاس‌ها در ده سال گذشته برگزار می‌شده و بسیار از زنان مهاجر و مسلمان از شرکت کنندگان در آن بودند. در بیانیه شورای شهر آمده است: «کودکان و بزرگسالان باید درک کنند که شنا کردن زنان و مردان در کنار هم یک موضوع بسیار عادی است.» از سوی دیگر بنیاد حقوق بشر دانمارک اعلام کرده که در صدد است تا به این حکم اعتراض کند چرا که اقلیتی از زنان در دانمارک را از حضور اجتماعی باز می دارد.مثال پیش رو نشان‌ دهنده قدرت جامعه مدنی در مواجهه با پایمال کردن حقوق اقلیت‌ها توسط  شوراها است. در ایران هم می‌توان با اعتراضات مدنی، در مقابل از بین رفتن حقوق اقلیت‌ها و زنان ایستادگی کرد.