درصحن: در جلسه امروز شورای شهر کرج با شهردار این شهر مریم قهرمانی عضو این شورا اعلام کرد که شهر کرج به مرز خفگی رسیده و عامل تشدید کننده آن را عدم بهسازی و نوسازی ناوگان اتوبوس‌رانی کرج معرفی کرد. این عضو شورای شهر کرج همچنین به عدم اجرای برخی مصوبات شورا توسط شهرداری اعتراض کرد. بر اساس مصوبه سال گذشته شورای شهر کرج شهرداری می‌بایست با خرید ۲۰۰ دستگاه اتوبوس، ناوگان حمل و نقل این شهر را سامان می‌داد.

یکی دیگر مباحث چالش برانگیز در جلسه امروز، عدم موافقت فرمانداری با برخی از مصوبات شورای شهر کرج بود. در همین رابطه وحیدی عضو شورا گفت: فرمانداری کرج مکلف است در مدت 14 روز نسبت به تعیین تکلیف لوایحی که شورا تصویب می‌کند، اقدام کند؛ در صورتی که دیده می‌شود تعیین تکلیف بعضی از مصوبات در فرمانداری یکسال به طول می‌انجامد. به نظر می‌رسد عدم پایبندی شهرداری‌ها به مصوبات شوراها و دخالت‌های فرمانداران در تصمیمات شورا یکی از مهمترین معضلات شوراها در کشور است.