درصحن:‌ سردار طلایی نایب رئیس شورای شهر تهران و فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران در مصاحبه ای تلویزیونی ،با افتخار از سرکوب دانشجویان در سال ۸۲ توسط نیروی انتظامی یاد کرده و اتهاماتی را علیه برخی نمایندگان مجلس ششم و جریان های دانشجویی در آن سال وارد می‌کند.
در خرداد سال ۸۲ دانشجویان در کوی دانشگاه و خوابگاه طرشت دانشگاه علامه مورد حمله نیروهای لباس شخصی و انتظامی قرار گرفتند و بسیاری از فعالان دانشجویی نیز برای ماه‌ها بازداشت و شکنجه شدند.
قالیباف شهردار تهران که در آن روزها فرمانده کل نیروی انتظامی کشور بود، بارها در اظهاراتی متناقض به دفاع از عملکرد نیروی انتظامی در آن حادثه پرداخته است.