درصحن: یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار تغییر قانون اساسی شده و معتقد است منافع منطقه ای نمایندگان مجلس با منافع ملی در پاره ای از موارد در تضاد است لذا مجلس به شکل موجود کارآمد نیست. محمد رضا باهنر که سابقه هفت دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه دارد می گوید: کشور را با یک مجلس نمی توان اداره کرد چراکه منافع منطقه ای نمایندگان با منافع ملی در تضاد است. او گفته منافع منطقه ای برای اکثریت نمایندگان در اولویت است. منافع ملی اولویت دوم نمایندگان است.
محمد رضا باهنر در انتخابات مجلس دهم ثبت نام نکرد. او در مجلس هفتم تا نهم نایب رئیس مجلس بود. باهنر همکنون علاوه بر عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ مشاور رئیس مجلس ایران است. او این اظهارات را در مصاحبه ای با تلویزیون ایران مطرح کرده است.