درصحن: یک عضو هیات رئیسه مجلس از اعلام وصول طرح تشکیل وزارت محیط زیست خبر داده و گفته طراحان خواهان ادغام سازمان امور اراضی و منابع طبیعی با معاونت محیط زیست ریاست جمهوری و تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی هستند. او نام طراحان را اعلام نکرده است. پیش از این به دلیل عدم امکان سوال از ریاست سازمان محیط زیست در مجلس، نمایندگان از تشکیل وزارت محیط زیست سخن گفته بودند.
طبق قانون مجلس حق سوال از وزرا و شخص رئیس جمهور را داراست ولی آنها حق طرح سوال از معاونین رئیس جمهور و احضار آنها به مجلس ندارند. پیش از این تربیت بدنی هم در سطح معاونت رئیس جمهور فعالیت داشت که با همین استدلال وزارت ورزش و جوانان تشکیل شد.