درصحن: ناهید تاج الدین نماینده اصفهان پس از تماشای فیلم لانتوری که به مساله اسیدپاشی پرداخته است می گوید: «یک عقده حقارت اجتماعی یا مذهبی خود را در شمایل یک انتقام اجتماعی و سریالی نشان داده که باید برای آن چاره‌ای اندیشید.» او با تاکید براینکه ما نه مهارت دوست داشتن داریم و نه متاسفانه مهارت دوست داشته شدن داریم می افزاید: «قانونگذار باید هم در موارد درمانی و به حداقل رساندن آسیب‌های فیزیکی قربانی و هم در مورد ضمانت‌های اجرا و مجازات‌های قانونی برای مجرمان به نحوی که جنبه بازدارندگی داشته باشد و همچنین در مورد کاهش آسیب‌های اجتماعی قربانیان؛ ورود پیدا کند و هر سه مورد را با هم به پیش ببرد.»

اسید پاشی سریالی به دختران در اصفهان در دوره نهم مجلس شورای اسلامی رخ داد ولی نمایندگان وقت نه تنها اقدامی در این خصوص نکردند بلکه با تصویب قانونی، حمایت از کسانیکه در راستای امر به معروف و نهی از منکر اقدامی انجام می دهند را قانونی کردند.