درصحن: مجلس خبرگان پنجم، با حضور ۸۸ نماینده این مجلس،‌ رسما فعالیت خود را آغاز کرد. رهبر ایران در پیامی به این مجلس وظیفه نمایندگان مجلس خبرگان را حراست همه جانبه از هویت اسلامی و انقلابی نظام عنوان کرد، حال آنکه قانون اساسی وظیفه مجلس خبرگان را انتخاب رهبر، عزل رهبر و نظارت بر رهبری عنوان کرده است.

در پیام رهبر ایران به مجلس خبرگان آمده است: «اهمیت این مجلس عظیم‌الشأن، ناشی از عظمت مسئولیتی است که بر دوش منتخب آن نهاده شده است. این مسئولیت در یک جمله: حراست دقیق و همه‌جانبه از هویت اسلامی و انقلابی نظام حاکم بر کشور و هدایت دستگاههای درهم‌تنیده‌ی این نظام به سمت هدفهای والا و عالیقدر آن است. ادای این مسئولیت سنگین نیازمند صلاحیتهائی است که در قانون اساسی به آن اشاره شده است.

تشخیص وجود و بقای این صلاحیتها برعهده‌ی این مجلس معظم است و این به‌نوبه‌ی خود مسئولیتهای بزرگی را متوجه آن میسازد: آشنائی با جایگاه جمهوری اسلامی در دنیای کنونی؛ توجه به پدیده‌ی جذاب مردمسالاری دینی در میان انبوه شیوه‌های گوناگون حکومت که در آنها یا معنویت و دین، یا مردم، و یا هر دو قربانی شده‌اند؛ توجه به نقش بی‌مانند ایمان و باورهای برآمده از معارف اسلامی در نوع گزینشهای مردمی؛ توجه به تأثیر تقوای فردی و سیاسی شخص رهبر در حفظ اعتماد مردم و سلامت و صلابت و استواری نظام … اینها بخشی از مسئولیتهای این مجلس معظم را که متشکل از فقهای مردمی و اثرگذار است، یادآور میشود و ادای آن را مطالبه میکند. هریک از سرفصلهای مذکور متضمن وظائفی است که حسن انجام آن، کشور و نظام را به صلاح و سداد رهنمون میگردد و رهبر را در ادای آن مسئولیت بزرگ و بی‌همتا مدد میرساند.»

نمایندگان مجلس خبرگان امروز در جلسه ای غیر علنی هیات رئیسه مجلس خبرگان برای دو سال ابتدایی این دوره را انتخاب می کند. از ابراهیم امینی، موحدی کرمانی،‌ هاشمی شاهرودی،‌ محمد مومن و احمد جنتی بعنوان کاندیداهای ریاست مجلس خبرگان نام برده می شود.