درصحن: مجلس نهم با تصویب طرحی دوفوریتی دولت را مکلف به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی را کرد. این اقدام مجلس ایران در واکنش به توقیف دو میلیارد دلار از اموال ایران در امریکا بود. نظر به در پیش بودن پایان عمر مجلس نهم، این آخرین طرح دوفوریتی این مجلس بود که با موافقت ۱۸۱ نفر از نمایندگان در برابر ۶ رای مخالف و ۸ رای ممتنع به تصویب رسید. تصویب این طرح با شعار «مرگ بر امریکا» همراه بود. نمایندگان با سردادن این شعار ناراحتی خود را از اقدام مسوولان قضایی و سیاسی امریکا اعلام کردند.
ابراهیم کارخانه ای نماینده اصولگرای همدان بعنوان طراح این طرح گفته «ملت ایران باید تا چه زمان صبر کنند تا آمریکا اموال ایران را مصادره کند صبر ملت لبریز شده و مجلس باید امروز قاطعانه و با یک رأی بالا به این طرح رأی دهد از ابتدا معلوم بود که آمریکا با خدعه و نیرنگ به دنبال براندازی جمهوری اسلامی ایران بود که باید این آرزو را به گور ببرند چون ملت ایران تحت لوای اطاعت از مقام معظم رهبری است.»