درصحن: علی لاریجانی رئیس مجلس از دولت خواسته تا برای بازپس گیری اموال ایران از امریکا، به دادگاه لاهه متوسل شود. او همچنین از کمیسیون امنیت ملی مجلس خواست که موضوع دستبرد به اموال ایران را با جدیت پیگیری کند. او گفته دستبرد به اموال ایران حتی طبق قانون داخلی امریکا نیز ممکن نبود به همین خاطر برای انجام این کار به کنگره متوسل شدند و کنگره فقط برای این پرونده قانون تصویب کرد. لذا باید از امریکا به دادگاه لاهه شکایت کرد.
کمیسیون امنیت ملی هفته آینده در آخرین هفته کاری دو موضوع حادثه خان طومان سوریه که به کشته شدن جمعی از نظامیان ایرانی منجر شد و بلوکه شدن مبلغی از اموال ایران در امریکا را در دستور کار دارد هرچند به نظر نمی رسد این کمیسیون با توجه به پایان یافتن دوران نمایندگی اعضای آن بتواند گزارش کاملی تهیه کند.