درصحن: با پیروزی چهار زن از شش زن راه یافته به دور دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، رکورد بیشترین نماینده زن به نام مجلس دهم ثبت شد. پیش از این مجلس پنجم با ۱۴ نماینده زن رکورددار بود. ۱۴ زن در دور اول و ۴ زن در دور دوم به مجلس دهم راه یافتند تا مجلس دهم با ۱۸ زن رکورددار بیشترین نمایندگان زن باشد. از ۱۴ زنی که در دوره اول انتخابات به مجلس راه یافته بودند شورای نگهبان آراء یک نفر را باطل کرده که اگر تلاش دولت و مجلس برای تغییر نظر شورای نگهبان بی نتیجه بماند عدد نمایندگان زن مجلس دهم به ۱۷ زن کاهش پیدا می کند. مینو خالقی منتخب سوم اصفهان بود که شورای نگهبان در پی ابطال آراء اوست.

معصومه آقاپور از حوزه انتخابیه شبستر، زهرا ساعی از تبریز، سمیه محمودی از شهرضا سه نامزد ائتلاف امید بودند که به مجلس راه یافتند. خدیجه ربیعی نیز بعنوان مستقل از حوزه بروجن کاندیدا شده بود که موفق به کسب اکثریت آراء شد. شهلا میرگلو بیات و سارا فلاحی نیز دو کاندیدای اصولگرای دور دوم انتخابات بودند که هر دو از ورود به مجلس دهم باز ماندند.

با شکست شهلا میرگلوبیات در حوزه انتخابیه ساوه، هر نه زن مجلس نهم از ورود به مجلس دهم باز ماندند. او تنها زن مجلس نهم بود که توانسته بود به مرحله دوم انتخابات راه یابد هشت زن دیگر مجلس نهم در دوره اول از گردونه انتخابات حذف شده بودند.