درصحن: نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران از استعلام شورای نگهبان در مورد صلاحیت کاندیداها از سپاه و پاسخگویی سپاه خبر داده و گفته در مواردی که شورای نگهبان در مورد کاندیداها استعلامی از سپاه انجام داده،‌ سپاه پاسخگو بوده و این به معنای دخالت سپاه در انتخابات نیست. قانون وزارت اطلاعات،‌ دادگستری،‌ ثبت احوال و نیروی انتظامی را بعنوان مراجع چهارگانه برای تعیین صلاحیت ها انتخاب کرده ولی شورای نگهبان بی توجه به استعلام مراجع چهارگانه،‌ سپاه را بعنوان بازوی اطلاعاتی خود انتخاب و براساس پاسخ سپاه،‌ صلاحیت کاندیداها را تعیین می کند.
حجت السلام سعیدی همچنین گفته سپاه در انتخابات مصداق تعیین نمی کند فقط با استخراج مبانی و اصول مورد نظر آیت الله خمینی و رهبری،‌ شرایط کاندیدای اصلح را به مردم معرفی می کند تا مجلسی در خط ولایت فقیه تشکیل شود. این در حالی است که بسیاری از نیروهای سپاه با اعلام کاندیداتوری مستقیم برای ورود به سیاست اسب خود را زین کرده اند.