در صحن: رکورد ثبت نام ها در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان و اعلام کاندیداتوری ۷۹۴ نفر، با رکورد شکنی شورای نگهبان در رد صلاحیت نامزدان نیز همراه شد بطوریکه فقهای این شورا که خود نیز برای شرکت در انتخابات اعلام کاندیداتوری کرده اند صلاحیت تنها ۲۰ درصد را تایید و مابقی را رد کردند. اینفوگرافی زیر نتایج تعیین صلاحیت ها را نشان می دهد. نکته دیگر اینکه از مجموع ۱۶ خانمی که برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کردند صلاحیت هیچ نامزدی تایید نشد تا زنان مجتهده همچنان با تابلوی ورود ممنوع مواجه باشند. مجلس خبرگان کماکان در انحصار آیت الله های مرد باقی می ماند.