در صحن: ثبت نام کاندیداهای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری آغاز شد. کسانیکه شرایط عضویت در مجلس خبرگان رهبری را دارا هستند به مدت پنج روز فرصت دارند تا با حضور در استانداری، یا فرمانداری های سراسر کشور ثبت نام و کاندیداتوری خود را رسما اعلام کنند. کاندیداهای مجلس خبرگان می توانند برای هر استانی که علاقمند به نمایندگی آن هستند ثبت نام کنند و شرط تولد یا سکونت در آن استان وجود ندارد.

در صحن فهرست کاندیداهای مجلس خبرگان را بصورت لحظه به لحظه تقدیم می کند:

استان
تعداد کرسی
کاندیداهای اصلاح طلب
صلاحیت
کاندیداهای اصولگرا
صلاحیت
کاندیداهای مستقل
صلاحیت
آذربایجان شرقی۵هاشم هاشم زاده هریسیتاییدمحمد تقی پورمحمدیتاییدمحمد رضا بهبودی یزدیرد
آذربایجان شرقیمحمد واعظ موسویردمحمد فیض سرابیتاییدحسین ایمانیرد
آذربایجان شرقیجواد حاجی زادهتاییدمحمد رنجبر دوست خلجانیرد
آذربایجان شرقیباقر باقری بناییتاییدمحمد رحمتیرد
آذربایجان شرقیعلی ملکوتیردحسین متفکررد
آذربایجان شرقیقادر فاضلیردمیرموسی اتش زررد
آذربایجان شرقیمحسن مجتهد شبستریتاییدعلی مرتضویرد
آذربایجان شرقیاسماعیل وحدترد
آذربایجان شرقیرضا پورصدفیرد
آذربایجان شرقیبهروز شامی زادهرد
آذربایجان شرقیمحمد تقی اکبرنژادرد
آذربایجان شرقیعلی اصغر راغبیرد
آذربایجان شرقیرحمان یوسف پوررد
آذربایجان شرقیصفرعلی مهدوانرد
آذربایجان شرقیمیرحیدر جعفریرد
آذربایجان غربی۳محسن موسوی تبریزیرداکبر قرشی ردماموستا رحمان خلیفه زادهرد
آذربایجان غریماموستا عبدالقادر کردیردعسکر دیربازتاییدمحمد حسین باقریرد
آذربایجان غربیمرقاتی خوئیردابوالحسن نوابردماموستا ابوبکر سلیمانیرد
آذربایجان غربیمهدی قریشیردمجید طاهریرد
آذربایجان غربیغنی زادهردمحمد صادق فیضرد
آذربایجان غربیمحمد موسویردماموستا خالدیرد
آذربایجان غربیمحمد رضا بابازادهرد
اردبیل۲حسن عاملیتاییدابراهیم سید حاتمیانصراف
اردبیل
اصفهان۵یوسف طباطبایی نژادتاییدحبیب الله احمدی
اصفهانعبدالنبی نمازیتاییدمحمد عمومی
اصفهانمرتضی مقتداییتاییدسید محمد علی فقیهی
اصفهانعبدالمحمود عبدالهی محمد گوهری رفعت
اصفهانمهدی سلیمانی اردهالیاحسان امین فر
اصفهانمحمد حسین سلیمانی اردهالیحسین عرب
اصفهانمحمد حسین حقیقی نجف ابادی
اصفهانمحمد رضا کدخدایی طوقچی
اصفهانمحمد نصر اصفهانی
اصفهانافسانه خدارحمی یلداجی
اصفهانحسن مفرح زاده زیدآبادی
البرز۲علی رحمانیتاییدمسلم عزیزیرد
البرزجعفر مصطفویردصادق رزاقیتایید
البرزعلی اکبر ایمانیردمحمد حسین میرحسینی نیریرد
البرزمحسن کازرونیتاییدعادل جنودرد
البرزمحمد مهدی حسینی همدانیردمحمد رضا عزیزالهیرد
البرزمصطفی پورمحمدیرد
البرزحسین تاج آبادیتایید
البرزمهدی میرباقریتایید
البرزمحمد تقی مدرسیتایید
ایلام۱محسن سعید گلپایگانی
ایلامرحیم محمدی ایلامی
ایلامجمیل فتاحی
ایلامحسین موسوی نسب
بوشهر۱هاشم حسینی بوشهریمحمد باقر عباسی سلمی
تهران۱۶حسن خمینیردابوالفضل میرمحمدیتاییدسید رضا ربیعی
تهراناکبر هاشمی رفسنجانیتاییدیحیی صالح نیامحمد ابوالقاسمی
تهرانرضا برقعیباقر مهدوی کنیتاییدمجتبی آیت اللهی
تهرانمحمد موسوی بجنوردیردروح الله حسینیانعصمت سوادیرد
تهرانمیرفخرالدین موسوی ننه کرانبهرام شجاعیمهدی دریاباری
تهرانمحمد سجادی تاییدمحمد تقی رهبرتاییدغلامرضا نحوی
تهرانابراهیم امینیتاییدسید محسن محمودیحسین فریدونی
تهرانمحمود علویتاییدحسین رحمانیان موحدمحسن غرویانرد
تهرانمحمد غرضیردمحمد ری شهریتاییدسعید یزدان پرست
تهرانحسن روحانیتاییدسید حسن عالمیمحمد حسن گلی شیردار
تهرانمرتضی مداحسید محمد رضا میر صانعصادق محقق حضرتی
تهرانمحسن قمیتاییداحمد جنتیتاییدمحمد محمدی باقریتایید
تهرانمهدی طائبردبابک محضری
تهرانرخسانه صراحیردقربانعلی دری نجف ابادیتاییدمحسن برهان
تهرانمحمود امجدردمحمد تقی مصباح یزدیتاییدمیرمحمد تاج الدینی
تهرانزهرا شجاعیردسید محمد علی امینتاییدحسین شاهرودی
تهرانآذر منصوریردمرتضی آقا تهرانیردمحمد رضا عزیزاللهی
تهرانرحمت الله بیگدلیعباسعلی اختریتاییدرضا بیگدلی
تهرانمجید انصاریردغلامرضا فیاضیتاییدمحمد حسن زالیتایید
تهرانرسول منتجب نیاردحسن نمازیردحسین رحیمیان
تهرانمحمد مهدی فقیهیمهدی هادوی تهرانیتاییداسکندر زبردست
تهرانمحمد امامی کاشانیتاییدروح الله قرهی
تهرانمحمد رضا مدرسی یزدیتاییدمصطفی صدوقی
تهرانرضا تقویانصرافسید هاشم حمیدیتایید
تهرانغلامرضا مصباحی مقدمتاییدمحمد غیاثی
تهرانکاظم صدیقیعدم احرازرضا فردی پور
تهرانعلی اکبر رشادتاییدجمال ا لدین دین پرور
تهرانعلی رضا اعرافیتاییدکاظم قاضی زاده
تهرانناصر سقای بی ریاسید علی عماد
تهرانمحمد غرویمحسن اسماعیلیتایید
تهرانشاه آبادیتاییدحمید شهریاریتایید
تهرانناصری یزدیتاییدعلی قاسمی
تهرانتسخیریتاییدعلی اکبر واعظی
تهرانبطحاییتاییدحسین حسین زاده
تهرانعباس حسینی قائم‌مقامیتاییدمحمد باقر تحریری
تهرانحائری امام جمعه یزدتاییدعلی مومن پورتایید
چهارمحال بختیاری۱علیرضا اسلامیانعبداله جعفری
چهارمحال بختیاریمحمد رضا نورمحمدی نجف آبادی
چهارمحال بختیاریعلیرضا حسینیان
چهارمحال بختیاریاسماعیل رئیسی
خراسان جنوبی۱سید ابراهیم رییسی تاییدعلی رضایی
خراسان جنوبیعلی موسوی
خراسان شمالی۱حبیب الله مهمان نوازتاییدمحمد رضا موسوی لک زایی
خراسان شمالیامان الله فدایی
خراسان شمالیمهدی فاطمی
خراسان شمالیعلی اکبر اسحاق زاده
خراسان شمالیمصطفی جلالی
خراسان شمالیمحمود حسین زاده
خراسان شمالیسلیمانی
خراسان شمالیحسن عبدی
خراسان رضوی۵سید محمد سعیدیمحمد مشکینی
خراسان رضویاحمد علم الهدیتاییدسعید گلپایگانی
خراسان رضویسید محمد سعیدیحسن ضیایی
خراسان رضویمحمود هاشمی شاهرودیتاییدحسن نوروزی
خراسان رضویحسن عالمیتاییدحسن خراسانی
خراسان رضویاحمد حسینی خراسانیمحمد فردوسی پور
خراسان رضویمحمد مشکی قندشتی
خراسان رضویاصغر باغانی
خراسان رضویعلی اصغر صادقی
خراسان رضویمحمد کاشف حسینی
خراسان رضویمحمود مدنی بجستانی
خوزستان۵عباس کعبیتاییدجمشید مردانهرد
خوزستانسید علی شفیعیتایید
خوزستانابوالحسن حسن زادهتاییدسید محمد علی موسوی جزایریتایید
خوزستانمحسن حیدری آل کثیرتاییدمحمد حسین خلیلیرد
خوزستانعلی فلاحیانتاییدمحمد تابشرد
خوزستانمحمد حسین احمدی شاهرودیتاییدمنصور مهدویرد
زنجان۱جعفر شبیری زنجانیعلی خاتمیمحمد تقی واعظی
زنجانمحمد تقی واعظیعلی عباسی
زنجانمسعود کابلی
زنجانعلی خاتمی
سمنان۱حسینعلی عربیسید محمد شاهچراغیعلی صابریان
سمنانحسن صدرالهی
سمنانعلی مومن
سیستان و بلوچستان۲عباسعلی سلیمانیمحمد حسن قمی
سیستان و بلوچستانمولوی عبدالستار حسین زهی
سیستان و بلوچستانعبداله ریگی
سیستان و بلوچستانواحد بخش شنبه زهی
سیستان و بلوچستانعبدالحلیم قاضی
سیستان و بلوچستانمولوی نذیر احمد اسلامی
فارس۵علی محمد دستغیب عبد المجید قائدیعلی اکبر زمردی
فارساحمد بهشتیحسن موسوی خراسانیرسول حسینی
فارسعلی اصغر دستغیبخیراله رمضانی
فارسمحمد صادق حائری شیرازیانصرافعلی شیخ موحد
فارسطاهره بلند اقبال
قم۱سعید روحانی
قممحمد اسلامیمحمد مومنتاییدمحمد قیاسی
قممحمد جواد انواریمحمد حسین رضوانی
قممحمد تقی سهرابی فر
قمعباس خاکاجی
قماسماعیل نوری
قمعلی کاظمی
قمجعفر هدائی
قممحمد لطیفی پاکده
قزوین۲محمد تاکندی مجید تلخابی
قزوینعلی اسلامیعلی شیخ محمدی
قزوینعبدالکریم عابدینیامیر محمدی پور
قزوینمحمد هادی قافله پیشهمحمد مهدی الله وردی
قزوینمحمود رجبیحسن سیاهپوش
کرمان۳محمد جواد حجتی کرمانیاحمد خاتمیتاییدامان الله علیمرادی بردسیری
کرمانحسین هاشمیانمحمد علی موحدی کرمانیتاییداحمد موسوی قمی
کرمانمحمد بهرامی خوشکارتاییدعلی عارفی
کرمانعلی پورمحمدیتایید
کرمانشاه۲محمد اشرفی اصفهانیردحسن ممدوحی تمدید
کرمانشاهذکرالله احمدیردحسین پارسارد
کرمانشاهمحمدی پورتاییدعلی رضا مستشاریرد
کرمانشاهمحمود محمدی عراقی تاییدامان نریمانیرد
کردستان۲عبدالرحمن خداییجبرئیل خانه بگی
کردستانطوبی حسینی
کهکیلویه و بویراحمد۱شرف الدین ملک حسینیتاییدصادق خشنود
کهکیلویه و بویراحمدمحمد رضا متقی راد
کهکیلویه و بویراحمدمحمد کاظم موسوی نسب
کهکیلویه و بویراحمدمحمد صالحی ابرکوهی
کهکیلویه و بویراحمدعلی جاوید
کهکیلویه و بویراحمدعبدالعلی چراغی سپه وند
کهکیلویه و بویراحمدعبدالحمید فلاح نژاد
کهکیلویه و بویراحمدحسینی نوبخت
گلستان۲کاظم نورمفیدیتاییدعبدالهادی حسینی شاهرودیتاییدمحمد جواد ابراهیمی فرد
گلستاننورمحمد احمر
گلستانحبیب اله قدمی
گلستان
گلستانعباس گنجعلی
گیلان۴سید علی حسینی اشکوریعلی شایان
گیلانزین العابدین قربانی تاییدمهدی هادی
گیلانمحسن فقیهیرسول فلاحتی
گیلانرضا رمضانیمحمد علی فیض لاهیجی
گیلان علی شایان
گیلانمهدی برناث
گیلانفرامرز مباشر امینی
گیلانمحمد صادق علم الهدی
گیلانحسین ردایی
لرستان۲علی یثربیاحمد مبلغیعلی طاهری
لرستانمحمد رضا عباسی فرمجتبی طاهری خرم آبادیحجت فلاحی
لرستانمحمد تقی شاهرخیتایید
لرستانابراهیم سید حاتمی
لرستاناحمد میرعمادیانصراف
مازندران۴صادق لاریجانیتاییدمحمد قیاسی
مازندرانسید رحیم توکلتاییدصادق پیشنمازی
مازندراننوراله طبرسیتاییدمحمد حسین گلی
مازندارانعلی معلمیعلی اکبر سیفی مازندرانی
مازندرانهادی حسینیحسن روحانی
مازندرانمحمد نظری
مرکزی۲محسن محمدی عراقیتاییدمهدی رفیعی پور
مرکزیاحمد مومنکاظم سپاسی آشتیانی
مرکزیاحمد محسنی گرکانیمحسن اراکی
مرکزیعلی حسینی
همدان۲علی رازینی تاییدمجید گوهری رفعت
همدانغیاث الدین طه محمدیمصطفی موسوی اصفهانی
هرمزگان۱غلامعلی نعیم آبادیتاییدقنبر درویشی
یزد۱عبدالحسین دیداریابوالقاسم وافیتاییدمحمد رضا ناصری
یزدمحمد صدوقیضیاء مرتضوی
۳۱ حوزه انتخابیه۸۸