درصحن: در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی همانگونه که انتظار می رفت زنان با حضور گسترده تر در عرصه رقابت انتخاباتی، رکوردی تازه به نام خود ثبت کردند. مطالبات محقق نشده زنان، افزایش مشارکت سیاسی- اجتماعی زنان و افزایش تعداد زنان تحصیل کرده را باید از جمله عوامل به صحنه آمدن آنها دانست.

اما نگاهی به آمار ثبت نام کاندیداهای انتخابات ۹۴ نشان می دهد که با وجود رشد ۶۵ درصدی تعداد کل کاندیداها  نسبت به دوره قبل، سهم زنان تنها ۴ درصد افزایش داشته است. به عبارت دیگر گرچه تعداد زنان شرکت کننده در انتخابات پیش رو از منظر عددی افزایش چشم گیری داشته اما در نهایت و در مقایسه با میزان حضور مردان در انتخابات کماکان زنان در انتخابات پیش رو اقلیتی ۱۲ درصدی محسوب می شوند.

در انتخابات مجلس نهم زنان شرکت کننده در انتخابات ۸ درصد نامزدان را تشکیل می دادند و در این دوره ۱۲ درصد کل داوطلبان زن هستند. این حضور پرشورتر می تواند نتیجه تلاش فعالان زن از جمله «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» بوده باشد ولی تا کسب کرسی های بیشتر در مجلس نهم تلاش های بیشتری لازم است.

نگاهی به جدول کاندیداهای هر استان و درصد مشارکت زنان در کاندیداتوری نشان می دهد که کماکان تهران و البرز به عنوان دو استان بیشتر توسعه یافته سهم بیشتری از این مشارکت را از آن خود کرده، بطوری که در استان تهران، شرایط به گونه ای است که برای کسب ۱۲ درصد از کرسی های مجلس (۳۵ کرسی استان تهران) بیش از ۲۳٪ (۲۷۶۹ نفر) از کاندیداهای کشور را در خود جای داده است. جالب این که این استان با کاندیداتوری ۵۰۸ زن به تنهایی نزدیک به ۳۵٪ کاندیداهای زن در مجلس را به خود اختصاص داده. به عبارتی دیگر ۳۵٪ از کاندیداهای زن در کل کشور قرار است در سیاسی ترین استان کشور برای کسب تنها ۳۵ کرسی با ۲۷۶۹ نفر رقابت کنند و ۶۵٪ از کاندیداهای زن در کل کشور می بایست برای کسب ۲۵۵ کرسی به رقابت به پردازند. با توجه به چنین شرایطی  چندان دور از انتظار نیست که زنان در استان تهران نتوانند به موفقیت چشم گیری دست یابند. مگر اینکه لیست های انتخاباتی احزاب در استان تهران این بار سهم قابل توجهی برای حضور زنان قائل شوند.

آمار داوطلبان زن در استان های مخلتف نشان می دهد که همچنان وضعیت مشارکت سیاسی زنان در جامعه تحت تاثیر پارامترهای مختلف چندان چشمگیر نیست. به گونه ای که برخلاف استان های تهران با ۱۸٪ ، البرز ۱۸٪ و  قزوین با ۱۵٪ که سهم قابل توجهی از کاندیداها را زنان تشکیل داده اند در دیگر استانها مشارکت زنان ناچیز بوده است بطوریکه استان های خوزستان، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد هر کدام با ۳٪ کمترین سهم مشارکت زنان در انتخابات را به خود اختصاص داده اند.

گفتنی است شمار زیادی از زنان و مردان کاندیدا قادر به عبور از فیلتر شورای نگهبان نیستند و در نتیجه اعمال نظارت استصوابی از گردونه رقابت حذف خواهند شد. بنابراین درصد تعداد زنان و مردان در روز انتخابات متفاوت خواهد بود ولی اگر نسبت کاندیداهای زن و مرد در نتیجه قطعی انتخابات نیز مشابه باشد یعنی حداقل ۱۲ درصد کرسی های مجلس به زنان اختصاص یابد حضور زنان در مجلس رشد چشمگیر خواهد داشت. این رشد ممکن نیست مگر اینکه احزاب در فهرست نهایی خود فرصت بیشتری به زنان دهند و مردم نیز با روی گشاده تری در روز انتخابات با زنان برخورد کنند.