درصحن: با اتمام مرحله ثبت نام کاندیداهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، انتخابات وارد مرحله برررسی صلاحیت ها شده است. درصحن در این اینفوگرافیک مراحل انتخابات تا روز هفتم اسفندماه که روز رای گیری است را نشان می دهد. درصحن می کوشد با اینفوگرافیک های متنوع، اطلاعات عمومی در خصوص کاندیداها،‌ انتخابات و مجلس شورای اسلامی را در اختیار مخاطبان قرار دهد.