درصحن-یادداشت سردبیر: افزایش بی سابقه تعداد کاندیداهای دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، می تواند با افزایش استفاده از «مهر عدم احراز صلاحیت» پای برگه ثبت نام کنندگان توسط شورای نگهبان همراه باشد. شورای نگهبان در ادوار گذشته انتخابات مجلس صلاحیت شمار قابل توجهی از کاندیداها را صرفا به این دلیل که فرصت نکرده تا صلاحیت شان را بررسی کند رد کرده است. حال پرسش این است که در این دوره با توجه به افزایش چشمگیر تعداد کاندیداها چه تمهیداتی برای بررسی صلاحیت ها کاندیداها در نظر گرفته شده تا برگه ثبت نام کسی توسط فقهای شورای نگهبان ممهور به مهر عدم احراز صلاحیت نشود.

رحمانی فضلی وزیر کشور که پیش از این با تایید اینکه هیات های نظارتی و اجرایی در ادوار گذشته انتخابات صلاحیت بسیاری را به دلیل نداشتن وقت کافی جهت بررسی صلاحیت رد کرده،‌ گفته بود: «کمبود وقت نباید منجر به عدم احراز صلاحیت افراد شود چراکه در اسلام اصل بر برائت است. اگر لازم باشد باید تعداد کارگروه های بررسی کننده صلاحیت نامزدها را افزایش دهیم تا فرصت کافی برای بررسی صلاحیت افراد را در اختیار داشته باشیم.» امروز در آغاز بررسی صلاحیت کاندیداها توسط هیات های اجرایی به استانداران و فرمانداران سراسر کشور دستور داد: «با توجه به افزایش تعداد داوطلبان و لزوم تعیین صلاحیت آنها از طریق مراجع چهارگانه، هیات های اجرایی در موعد مقرر ده روزه این مرحله را طی کنند و در صورت نیاز بصورت ۲۴ ساعته کار بررسی صلاحیت نامزدها را با رعایت کامل قانون و پرهیز از هرگونه اعمال سلیقه شخصی و یا حزبی انجام دهند.» اما آیا احمد جنتی و هیات های نظارت نیز راهکار مشابه ای اتخاذ خواهند کرد یا بی محابا از مهر عدم احراز صلاحیت استفاده خواهند کرد؟

احمد جنتی دیروز در خطبه های نماز گفته: «در هر کجای دنیا تشکیلاتی وجود دارد. در ایران هم این شورای نگهبان است. صلاحیت کاندیدا‌ها را باید احراز کنند؛ در دنیا هم وقتی انتخاباتی برگزار می‌شود، مراکزی وجود دارد که نظارت می‌کند و صلاحیت افراد را بررسی می‌کنند.» او تاکید کرده که صلاحیت افراد باید احراز شود ولی توضیح نداده که اگر زمان کافی برای احراز صلاحیت نبود آیا قانونا و شرعا می توان اصل برائت را زیر پا گذاشت و رای به بی صلاحیتی فرد داد؟

وقتی شورای نگهبان و تشکیلات نظارتی آن،‌ در دوره گذشته مجلس با حدود ۵ هزار نامزد فرصت کافی برای بررسی صلاحیت ها را نداشت، در این دوره با بازه زمانی مشابه و با افزایش داوطلبان به ۱۲۰۰۰ کاندیدا، چگونه خواهد توانست صلاحیت تمام داوطلبان را احراز کند؟

وزیر کشور قبلا با پیش بینی اینکه شورای نگهبان حتی با افزایش یک ماهه زمان رسیدگی به شکایات داوطلبان،‌ فرصت رسیدگی به شکایات را ندارد پیشنهاد کرده تا هیات های اجرایی و نظارتی در سطح استانها با دقت نظر به گونه ای عمل کنند که حجم شکایات داوطلبان زیاد نشود،‌ وعده داده که در برابر رفتارهای فراقانونی خواهد ایستاد. او گفته: «در بحث بررسی صلاحیت ها، باید روی حقوق کسانیکه از مراجع ذی صلاح قانونی، گواهی سلامت دارند، ایستادگی کرد. اگر کسانی بی جهت و برخلاف حق رد صلاحیت شوند یقین بدانید که وزارت کشور از حقوق آنها حمایت خواهد کرد و شخص بنده پیگیر موضوع خواهم بود.» رسیدگی به صلاحیت کاندیداها توسط هیات های اجرایی و نظارتی شروع شده و تا ده روز دیگر فهرست اولیه رد صلاحیت شدگان منتشر خواهد شد. آیا دولت مانع از تکرار رد صلاحیت نامزدان با مهر «عدم احراز صلاحیت» خواهد شد؟