درصحن: اعلام کاندیداتوری آیت الله امینی نایب رئیس پیشین مجلس خبرگان پس از هشت سال کناره گیری از خبرگان،‌ را باید خبر غیرمنتظره روز سوم ثبت نام ها بود. آیت الله امینی که بعد از اتفاقات خرداد 88 از امامت جمعه قم نیز کناره گیری کرده بود دوباره به صحنه آمد است. آمدنی که می تواند از نگرانی های او نسبت به تغییرات عمده حکومتی در ایران حکایت داشته باشد. آیت الله امینی 90 سال دارد.