استان یزد
کاندیداهای اصلاح طلب
صلاحیت
کاندیداهای اصولگرا
صلاحیت
کاندیداهای مستقل
صلاحیت
اردکانمحمد رضا تابشغلامرضا خواجه سروی
یزد / صدوق
تفت / میبد
مهریز / بافق
حوزه انتخابیه