استان هرمزگان
کاندیداهای اصلاح طلب
صلاحیت
کاندیداهای اصولگرا
صلاحیت
کاندیداهای مستقل
صلاحیت
بندر عباس / قشم /ابوموسی / حاجی‌آباد / خمیرمحمد علی کریمی
بندر عباس / قشم /ابوموسی / حاجی‌آباد / خمیرروح الله سلیمانی
بندر عباس / قشم /ابوموسی / حاجی‌آباد / خمیرعلی خطیبی
بندر عباس / قشم /ابوموسی / حاجی‌آباد / خمیراحمد نوحه گر
میناب / رودان / جاسک /سیریک / بشاگرد
بندر لنگه / بستک / پارسیان
حوزه انتخابیه