استان مرکزی
کاندیداهای اصلاح طلب
صلاحیت
کاندیداهای اصولگرا
صلاحیت
کاندیداهای مستقل
صلاحیت
اراک / کمیجان / خندابملیحه اکبریحسن مرادیحمزه علی خوارزمشاهیرد
اراک / کمیجان / خندابحسین بیاتعلی سعیدیرد
اراک / کمیجان / خندابعلی یوسفیردزینب فیروزیرد
اراک / کمیجان / خندابجعفر صفریرد
اراک / کمیجان / خندابسعید آگاهرد
اراک / کمیجان / خنداباحمد نبویرد
اراک / کمیجان / خندابعباس محسنیرد
خمینمجتبی حسینی
شازندمرتضی سورانهرداحمدی بی غش
شازنداسماعیل نادریرد
محلات / دلیجان
تفرش / آشتیانبهمن اخوانرددانش منفردرد
ساوه / زرندیهشهلا میرگلوبیاتتایید
حوزه انتخابیه