استان کردستان
کاندیداهای اصلاح طلب
صلاحیت
کاندیداهای اصولگرا
صلاحیت
کاندیداهای مستقل
صلاحیت
سقز / بانهخالد توکلی
بیجار
سنندج / دیوان درهجلال جلالی زادهردسالار مرادیرد
قروه / دهگلانحامد قادرمرزیرد
مریوان / سروآبادامید کریمیانرد
حوزه انتخابیه