استان ایلام
کاندیداهای اصلاح طلب
صلاحیت
کاندیداهای اصولگرا
صلاحیت
کاندیداهای مستقل
صلاحیت
ایلام / ملکشاهی / ایوان /شیروان و چرداول / مهرانداریوش قنبریرداحمد شوهانیرد
آبدانان / دره شهر / دهلران
ایلام / ایوان / چرداول
حوزه انتخابیه