درصحن: عصمت سوادی اولین زنی است که از حوزه انتخابیه تهران  برای شرکت در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرد. او دارای دکترای فقه و حقوق است و پیش از این معاون فرهنگی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد بوده است.