درصحن: معمولا در نظام های پارلمانی احزاب در مجلس، فراکسیون هایی تشکیل می دهند در ایران هم تاکنون تشکیل فراکسیون ها بر همین روال بوده است اما حالا پس از نه دوره فراکسیونی تصمیم گرفته که حزب باشد. فراکسیون رهروان ولایت که حامیان علی لاریجانی رئیس مجلس به حساب می آیند در آستانه انتخابات مجلس دهم «جمعیت رهروان ولایت» را راه اندازی و وارد رقابت حزبی در فضای سیاسی کشور شده اند. دبیرکلی این حزب جدید التاسیس به کاظم جلالی نماینده شاهرود در چهار دوره گذشته مجلس سپرده اند.