درصحن: منصور حقیقت پور نماینده اردبیل و مهدی دواتگری نماینده مراغه با شکایت از مدیریت سازمان صدا و سیما خواستار ورود دادستانی و وزارت اطلاعات به پرونده توهین این سازمان به آذری زبان ها شده اند. منصور حقیقت پور گفته: ما خواستار تنبیه جدی عوامل این برنامه هستیم و در این راستا به دادستان تهران شکایت کردیم که این شکایت در حال پیگیری است.