درصحن: مجلس در هفته گذشته روزهای آرامی را پشت سر گذاشت. نامه رهبر جمهوری اسلامی در تایید برجام، دلواپسان هسته ای ساکن بهارستان را خلع سلاح کرد و نمایندگان نیز نامه ای در تقدیر و تشکر از رهبری امضا کردند. اما در روزهای آرام مجلس، نمایندگان که اکنون دلواپس انتخابات آینده مجلس هستند، به اصلاح و تغییر قانون انتخابات مشغول شدند و قوه قضائیه را شریک دولت در اجرای انتخابات کردند. هجمه گسترده علیه معصومه ابتکار رئیس اصلاح طلب سازمان حفاظت از محیط زیست در مجلس و عضویت ایران پس از ۵۰ سال در کمیته اجرایی اتحادیه بین المجالس جهانی از رخدادهای دیگر مجلس نهم در هفته ابتدایی آبان ماه ۹۴ بود.

گزارش درصحن از رویدادهای هفته اول آبان ماه در مجلس شورای اسلامی را بشنوید: