درصحن:‌ انتخابات دور چهارم مجلس خبرگان ایران در سال ۱۳۸۵ در ۳۰ استان برگزار شده است

طبق قانون انتخابات خبرگان به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت در هر استان، یک نماینده به آن استان تعلق می‌گیرد.

هم‌ اکنون ظرفیت مجلس خبرگان ایران ۸۵ نفر است که از این تعداد ۷۹ نماینده در مجلس حاضر هستد