در صحن: تا انتخابات عنوان پادکست هفتگی در صحن از رویدادهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری است که اسفندماه سال جاری بطور همزمان برگزار خواهد شد.

پادکست این هفته در صحن را بشنوید: