درصحن: درحالی که  حضور ظریف در هفته‌های گذشته در کمیسیون برجام با حواشی بسیاری همراه بود، بیم آن می‌رود که دست دادن ظریف با اوباما، یک بار دیگر او را مقابل برخی نمایندگان مجلس قرار دهد.