درصحن: محمدرضا باهنر گفته است: قرار نیست در صورت تشکیل شورای هماهنگی کسی تفکر خود را تغییر دهد و ما سعی می‌کنیم نیروهای تندرو و کندرو را کنار هم جمع کنیم. باهنر پیش‌بینی کرد در انتخابات آینده چهار هزار نامزد ثبت‌نام کنند و سه هزار نفر آنها تایید صلاحیت شوند٬ به عبارتی به عقیده معاون اول مجلس نهم حدود 1000 نفر از کاندیداهای انتخابات آتی رصد صلاحیت خواهند شد.