در صحن: آیت الله مومن از فقه‌های شورای نگهبان و عضو مجلس خبرگان که مسوولیت بررسی صلاحیت علمی کاندیداهای مجلس خبرگان را برعهده دارد، در اجلاسیه هجدهم مجلس خبرگان که امروز سه شنبه در تهران آغاز به کار کرد، پیشنهاد داد از نامزدان انتخابات مجلس خبرگان، علاوه بر آزمون کتبی، امتحان شفاهی نیز به عمل آید تا اطمینان حاصل شود که نامزدان قدرت تشخیص ولی فقیه جامع الشرایط را دارند.

او گفته: «طبق شرایطی که برای کاندیداهای مجلس خبرگان ذکر شده، این افراد باید از لحاظ علمی در حدی باشد که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته و بتوانند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهند.» تاکید آیت الله مومن بر قدرت تشخیص ولی فقیه جامع الشرایط در این دوره از انتخابات از وقوع مرگ احتمالی رهبر ایران طی هشت سال آینده حکایت دارد. چرا که کاندیداهایی که در این دوره موفق به ورود به مجلس خبرگان شوند، طی هشت سال آینده چنانچه با مرگ آیت الله خامنه ای روبرو شوند باید رهبر سوم ایران را انتخاب کنند. همانگونه که اعضای مجلس خبرگان پس از فوت آیت الله خمینی، جانشین وی را منصوب کردند.

آیت الله مومن تاکید کرده که باید تدبیری اندیشه شده تا داوطلبان حضور در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در آزمون کتبی و پس از قبولی در آزمون کتبی نیز در مصاحبه شفاهی علمی شرکت نمایند تا با توجه به وظایف خطیر مجلس خبرگان رهبری افرادی که به درجه علمی مزبور رسیده اند وارد عرصه انتخابات این مجلس شوند.

آیت الله مومن همچنین از برگزاری آزمون علمی و کتبی کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان در تاریخ 15 شهریور ماه در محل دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در قم خبر داده و گفته «همچنین لازم به ذکر است داوطلبان محترمی که به هر دلیل از شرکت در این آزمون بازمانده باشند می توانند در آزمون دیگری که در دی ماه از طریق شورای محترم نگهبان برگزار خواهد شد شرکت نمایند.»