در صحن: هفته اول تیر ماه، با تنش بین دولت و مجلس بر سر طرح نمایندگان با عنوان «الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای» آغاز شد، اما چند شب بعد وقتی آیت الله خامنه ای «والسلام» سخنرانی خود را در ضیافت افطاری مسوولان نظام، اعلام کرد، همه متوجه شدند که طرح نمایندگان، پیش از آنکه برآمده از مناسبات سیاسی یا کارشناسی مجلس باشد، به قانون مبدل کردن اندیشه های حاکم بر سیاست خارجی رهبر ایران است. مناقشه دیگر مجلس و دولت استیضاح وزیر آموزش و پرورش در صحن علنی و بررسی استیضاح وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران بود که زنگ پایان جلسه استیضاح لبخند را بر لبان دولتیان نشاند، تا هفته ای که با تنش شروع شده بود با لبخند تمام شود و نمایندگان مجلس نیز فاتحانه به تعطیلات تابستانی بروند. تعطیلاتی که به نظر می رسد بیش از آنکه فرصتی برای استراحت و تفریح باشد، فرصتی است برای ساماندهی ستادهای انتخاباتی شان برای انتخابات پیش رو. گزارش در صحن را می شنوید: