در صحن: «تا انتخابات» پادکست هفتگی دیگری از «در صحن» است که به مرور اخبار مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری که قرار است در اسفندماه سال جاری برگزار شود، می پردازد.

«تا انتخابات» این هفته را بشنوید: