درصحن: یک نماینده مجلس و عضو ناظر شورای پول و اعتبار از افزایش سقف تسهیلات مسکن بدون سپرده گذاری خبر داده و گفته براساس مصوبه امروز شورای پول و اعتبار وام مسکن بدون سپرده گذاری برای زوجین ۲۰ میلیون افزایش یافته است. بنابراین زوجین در تهران ۱۲۰ میلیون، در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت به ۱۰۰ میلیون و در دیگر شهرهای ایران به ۸۰ میلیون تومان وام می توانند دریافت کنند. محمد رضا تابش نماینده اردکان گفته: این تسهیلات توسط بانک های تجاری و بانک مسکن پرداخت می شود.

هدف از افزایش سقف تسهیلات، افزایش قدرت خرید جوانان، رفع مشکل مسکن جوانان و کاهش رکود در بخش مسکن عنوان شده است.

محمد رضا تابش یادآور شد: با افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده به زوجین با رعایت تعادل منابع و مصارف، زمینه افزایش قدرت خرید مسکن برای زوجین فراهم می شود.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، تصریح کرد: همچنین در این نشست با درخواست بانک توسعه تعاون جهت اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن به تعاونی‌های مسکن، با رعایت ضوابط و مقررات بانکی، موافقت شد.