درصحن: وعده افزایش سه برابری یارانه ها توسط دو کاندیدای ریاست جمهوری با واکنش مجلس همراه شده است. سخنگوی کمیسیون صنایع گفته: مجلس به هیچ عنوان اجازه افزایش یارانه ها را نمی دهد و رئیس جمهور بعد بدون مصوبه مجلس حق افزایش یارانه ها را ندارد. به گفته باستانی، وعده افزایش یارانه ها، شعار تبلیغاتی است که قابلیت اجرایی ندارد.

برخلاف تبلیغات برخی از کاندیداها، مجلس نهم و دهم مخالف پرداخت یارانه های نقدی است و طی ۴ سال گذشته فشار زیادی به دولت برای حذف پله به پله یارانه ها وارد کرده اند. مجلس مخالف پرداخت یارانه ها بصورت نقدی است از این رو دولت مکلف شده است تا یارانه دهک های بالایی جامعه را حذف کند.

پرداخت یارانه نقدی به شهروندان که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از دولت احمدی نژاد آغاز و جهش تورمی بی سابقه ای به همراه داشت، طبق مصوبه مجلس باید رفته رفته بطور کامل حذف و این یارانه به بخش تولید پرداخت شود تا رونق اقتصادی و اشتغال را در پی داشته باشد.

روشن نیست چرا به رغم در تضاد بودن وعده افزایش سه برابری یارانه ها با برنامه ششم توسعه، کمیته نظارت بر تبلیغات انتخاباتی واکنشی نشان نمی دهد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفته: مجلس تحت هیچ شرایطی اجازه افزایش یارانه ها را به رئیس جمهوری بعدی، نخواهد داد.