درصحن: طلسم تصویب قانون جرم سیاسی بالاخره شکست و شورای نگهبان مصوبه مجلس نهم را تایید کرد. جرم سیاسی که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده بود بالاخره توسط نمایندگان مجلس نهم به قانون عادی تبدیل شد. قانونی که سالها در ادوار مختلف مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود ولی هر بار به دلیل مخالفت های شورای نگهبان از تصویب نهایی باز مانده بود.

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی جرم سیاسی زمانی به وقوع می پیوندند که انگیزه مرتکب جرم، اصلاح امور کشور باشد و بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام مرتکب جرمی شده باشد با این حال نمایندگان مجلس نهم این جرایم را از شمول قانون جرم سیاسی خارج کرده و معتقدند که باید همچون جرم عادی با مرتکبین این جرایم برخورد شود. براساس ماده 3 طرح مذکور مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم زیر جرم سیاسی محسوب نمی شود:

الف – جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات

ب – سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی

پ – آدم ربایی، گروگان گیری و سلب غیر قانونی آزادی افراد (این بند پس از ایراد شورای نگهبان به این شکل اصلاح شد: آدم ربایی،‌ گروگان گیری و نقض آزادی های مشروع دیگران)

ت – بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی

ث – سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج – حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان

چ – رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور

ح – جاسوسی و افشای اسرار

خ – تحریک مردم به تجزیره طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

د – اختلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

ذ – کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن.

طرح جرم سیاسی مصوب مجلس نهم را در این لینک مشاهده کنید.