درصحن: رئیس کمیسیون آموزش مجلس نهم از تشکیل فراکسیون «اقتصاد مقاومتی» در مجلس دهم خبر داد و گفت در مجلس دهم قوانینی به منظور حمایت از فعالیت بنگاهای اقتصادی دانش بنیان تصویب می کنیم. او فرهنگ سازی را لازمه توسعه اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت اقتصاد مقاومتی ماهیت اقتصاد مردم محور است و ضروری است آحاد مردم در این عرصه وارد شوند و زمینه برای حضور نخبگان دانشگاهی در عرصه اقتصاد کشور مهیا شود. محمد مهدی زاهدی که سابقه وزارت علوم در دولت احمدی نژاد را دارد از متهمان پرونده بورسیه های غیرقانونی است. گفته می شود پسرش از جمله کسانی بوده که بصورت غیر قانونی بورسیه تحصیلی در دانشگاههای خارج از کشور دریافت کرده است.