درصحن: با اعلام نتایج انتخابات در حوزه های مختلف انتخابیه سراسر کشور،‌ درصحن پروفایل نمایندگان منتخب را منتشر خواهد کرد.