درصحن: شورای نگهبان در جریان بررسی اعتراض کاندیداهای رد یا عدم احراز صلاحیت شده،‌ صلاحیت ۱۴۷ کاندیدایی که قبلا توسط هیات اجرایی و نظارتی تایید صلاحیت شده بودند را رد کرده است. اسامی این افراد اعلام نشده و مشخص نیست اعضای شورای نگهبان مستند به گزارش چه نهادی صلاحیت این افراد را رد کرده است چراکه هیات اجرایی مستند به گزارش مراجع چهارگانه و هیات های نظارتی مستند به تحقیقات محلی،‌ صلاحیت این افراد را تایید کرده بود. فرصت این افراد برای اعتراض به رای شورای نگهبان امشب به پایان رسید.