درصحن: یک زن مجلس نهم ادعا کرده مجلس ششم دنبال قانونی کردن روسپیگری بود و گفته: در مجلس ششم قانونی تحت عنوان کنوانسیون حقوق زنان ارائه شد که یکی از بندهای این کنوانسیون به زنان حق روسپی‌گری می‌داد که البته با ایرادات فراوان شورای نگهبان مواجه شد و خوشبختانه در آن زمان این کنوانسیون به تأیید نرسید. لاله افتخاری نماینده تهران همچنین گفته برنامه دشمن در سال ۸۸ فتنه سیاسی بود ولی امسال فتنه اجتماعی با تکیه بر مسایل زنان را در پیش گرفته است. او همچنین از رد لایحه برنامه ششم توسعه به دلیل به توجهی به سب زندگی و جمعیت خبر داده است. این نماینده مجلس باردیگر برای انتخابات مجلس دهم اعلام کاندیداتوری کرده است.