درصحن: «حقوق زنان» محور عمده فعالیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه بود. نمایندگان پس از بحث و بررسی با فوریت لایحه کاهش ساعت کاری بانوان در شرایط خاص مخالفت کردند تا این لایحه از دستور کار مجلس نهم خارج شود و در اقدامی دیگر به کلیات طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده رای مثبت دادند تا کمیسیون فرهنگی جزییات آن را بررسی و گزارش خود را برای تصویب در اختیار نمایندگان قرار دهد.

مخالفت مجلس با فوریت لایحه کاهش ساعت کاری بانوان با شرایط خاص

درصحن: تلاش اعضای فراکسیون زنان مجلس نهم برای به تصویب رساندن لایحه کاهش ساعت کاری بانوان با شرایط خاص که توسط دولت محمود احمدی نژاد به مجلس تقدیم شده بود ناکام ماند. امروز (دوشنبه) هیات رئیسه مجلس به تقاضای جمعی از نمایندگان دو فوریت این لایحه را به رای گذاشت اما با نه اکثریت نمایندگان مواجه شد. با مخالفت مجلس با دوفوریت این لایحه، هیات رئیسه یک فوریت را به رای گذاشت ولی باز مجلس مخالفت کرد تا این لایحه بصورت عادی در مجلس رسیدگی شود. گفتنی است مخالفت با فوریت این لایحه به منزله خروج این لایحه از دستور کار مجلس نهم قابل ارزیابی است چراکه تنها چند ماه به پایان عمر این مجلس باقی است و تعدد طرح ها و لوایح فوریت دار چنین مجالی به نمایندگان مجلس نهم نخواهد داد تا این لایحه را بررسی کنند.

کلیات لایحه کاهش ساعت کاری بانوان با شرایط خاص، پیشتر در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسیده بود. بار مالی این لایحه و تضعیف موقعیت شغلی زنان از جمله دلایل مخالفان این لایحه عنوان شده است. چنانچه این لایحه به تصویب برسد ساعت کاری زنانی که فرزند زیر شش سال، همسر بیمار و فرزند معلول دارند از هفته ای ۴۴ ساعت به هفته ای ۳۶ ساعت کاهش می یابد.

دولت احمدی نژاد تقبل کرده بود که خسارت بخش خصوصی از کاهش ساعت کاری زنان را پرداخت کند.

تصویب کلیات طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده

با وجود وارد تشخیص دادن بار مالی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده از سوی هیات رئیسه، نمایندگان به کلیات این طرح رای مثبت دادند به امید اینکه در جریان بررسی جزییات، مجلس بتواند بار مالی این طرح را حذف یا تامین اعتبار کند.

طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که پس از اعتراض رهبر ایران به کاهش جمعیت در کشور و تاکید بر ضرورت رشد جمعیت توسط نمایندگان تدوین شده بود امروز به رای گذاشته شد و به تصویب رسید. لاله افتخاری در ضرورت تصویب کلیات این طرح گفت: «هیچ یک از همکاران من و مردم با افزایش جمعیت و منویات رهبری مخالفت ندارند، اما من به عنوان نماینده‌ای که می‌توانم بگویم در همه جلسات کمیسیون فرهنگی در زمان بررسی این طرح حضور داشتم می‌گویم خروجی این طرح منجر به کاهش جمعیت خواهد شد. در این طرح تبعیضات ناروایی در مورد خانم‌ها و اشتغالشان وجود دارد. بحث این که ژن نخبگی باشد ابهام دارد. چه کسی باید توضیح دهد؟ همه این‌ها و بار مالی که دارد شدنی نیست. او در عین حال پیشنهاد داد: نمایندگان مجلس به کلیات این طرح رای دهند و بعد از ارجاع مجدد به کمیسیون کلیات آن مباحث مالی آن بررسی شود.» پیشنهادی که با تایید باهنر رئیس جلسه و استقبال نمایندگان مواجه شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با این طرح با اشاره به سیاست های اعلامی از جانب مقام معظم رهبری در زمینه خانواده اظهار داشت: زمانی که مقام معظم رهبری در جریان قرار گرفتند که مباحث مرتبط با جمعیت در مجلس مطرح است خرسند شده اند. او همچنین از وعده دولت برای تامین بار مالی این طرح خبر داد.

کاهش سن ازدواج،‌ افزایش باروری، کاهش نرخ طلاق از طریق فعالیت های آموزشی، فرهنگی و حمایتی از جمله اهداف این طرح است.