درصحن: پیش از این و در بحبوحه جنجال‌های نمایندگان، پزشکیان  از تایید برجام در رده‌های بالای حکومت خبر داده بود.