در صحن: ریس آژآنس بین المللی اتمی با حضور در کمیسیون برجام مجلس شورای اسلامی گفته: شورای حکام اینجانب را مسول برجام و راستی آزمایی های آژانس در این زمینهکرد. امیدواریم زمینه اجرای برجام را به خوبی فراهم کنیم. ما با ایران بر سر یک نقشه راه به توافق رسیدیم و در این مسیر قدم‌های چشمگیری برداشته‌ایم و بر اساس جدول زمان‌بندی خودش تا پایان سال (میلادی) به نتیجه می‌رسد. ما مسئله محرمانه بودن را رعایت می‌کنیم و از کلیه اطلاعات حفاظت می‌کنیم و حفاظت از این اطلاعات جزو برنامه‌های ماست طبق برجام ایران خود داوطلبانه پروتکل الحاقی را اجرا می‌کند که کمک بزرگی به اثبات صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران هست. تعدادی از نمایندگان مجلس نیز از عملکرد آژانس بین المللی انرژی اتمی انتقاد کردند.