در صحن: ختم سخنان قبل از دستور حجت السلام محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که با تشکر از تیم مذاکره کننده همراه بود، شعار مرگ بر امریکای نمایندگان را در پی داشت. نایب رئیس مجلس طی سخنانی که با شور و هیجان قابل وصفی همراه بود، اعلام کرد که مردم ایران، تحریم های ظالمانه را پشت سر گذاشته است.

به گزارش خبرنگار درصحن، ابوترابی فرد در سخنانی در اغاز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که ساعاتی پس از آخرین نشست تیم مذاکره کننده ایران و کشورهای پنج بعلاوه یک، برگزار شد، گفت: ملت ایران، با اقتدار و با ثبات قدم و با حفظ وحدت ملی که برآمده از آموزه های اسلامی بود و تحت رهبری عالمانه مقام معظم رهبری، از تحریم های غیر انسانی و مبتنی بر قدرت نظام سلطه، عبور کرد.

او افزود: ملت ایران مفتخر است که تحت سخت ترین تحریم های سازمان ملل و شورای امنیت، بزرگترین حماسه ها را خلق کرد. از حقوق هسته ای خود با اقتدار دفاع کرد، بر اصول انقلاب اصرار ورزید و با الهام از فرمایشات مقام معظم رهبری حماسه سیاسی سال 92 را با مشارکت 72درصدی در انتخابات ریاست جمهوری، خلق کرد و با مدیریت برآمده از آن انتخابات، نرخ تورم را کاهش و رشد منفی اقتصادی کشور را به رشد مثبت تبدیل کرد.

نایب رئیس مجلس با اشاره به سخنان اخیر رهبری در جمع مسولان نظام، گفت: تیم مذاکره کننده با الهام از سخنان رهبری با اقتدار بر اصول و خطوط قرمز های نظام ایستادگی کرد و بر حقوق مردم پای فشارد و نشان داد که می توان از حقوق مردم دفاع کرد، راه را برای آزادی ملت ها نشان داد و نظام های سیاسی مستقل را خلق کرد.

ابوترابی ضمن تقدیر و تشکر از تیم مذاکره کننده گفت: امیدواریم نتیجه مذاکرات تامین کننده مصالح و منافع ملی باشد. مجلس نیز طبق قانون بر این مهم نظارت دارد و به وظیفه خود عمل می کند.

او در عین حال تاکید کرد که رشد و توسعه اقتصادی درگرو تصمیمات درست و دانش محور است نه رابطه داشتن با امریکا و ایادی مزدور او. وی اضافه کرد: ما به دنبال تعامل با دنیا هستیم ولی تعامل با دنیا را در تعامل با امریکا نمی بینیم. بلکه با استفاده از نیروهای توانمند و فرهیخته ای که حماسه دفاع مقدس را رقم زدند، راه عزت و اقتدار ملی را هموار می کنیم.

نمایندگان مجلس که در جریان سخنرانی ابوترابی فرد، در سکوت کامل بودند، با اتمام سخنرانی او شعار مرگ بر امریکا سر دادند شعاری که معلوم نبود از غرور پیروزی در مذاکرات هسته ای است یا ناشی از دلخوری از نتیجه ای مذاکرات.